Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 04.04.2000
Granty do wzięcia
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza kolejny konkurs

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza konkurs na projekty w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, sportu i turystyki, ochrony środowiska i integracji środowisk społecznych. O dotacje w kwocie 12 tyś. zł mogą ubiegać się szkoły podstawowe i średnie, placówki kultury, organizacje pozarządowe oraz inne grupy inicjatywne z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to niezależna, apolityczna organizacja, działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Zabiega o środki finansowe od darczyńców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, budując w ten sposób tzw. kapitał wieczysty. Odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej - fundusz kojarzy filantropijne potrzeby darczyńców z ich potrzebami.

W organizowanym obecnie konkursie można otrzymać dotację o łącznej kwocie 12 tyś. zł. Co należy uczynić, aby ją otrzymać? - zapytaliśmy Andrzeja Klosińskiego, prezesa Zarządu Fundacji FLZB.

- Po pierwsze trzeba mieć atrakcyjny i społecznie użyteczny pomysł, następnie sensownie go opisać i uzasadnić - cele działania, termin realiza-cji, budżet - na formularzu "wniosek o dotację". Wypełniony formularz powinien do nas trafić do 12 maja br. Poza tym trzeba się wykazać wkładem własnym, który może być mierzony np. w godzinach pracy społecznej, podpisać umowę określającą szczegółowo warunki przyznania grantu i zrealizować projekt do 30 października br. Po zakończeniu projektu należy jeszcze napisać sprawozdanie i do 15 listopada br. solidnie rozliczyć się z funduszem.

Komisja graniowa rozpatrzy wszystkie złożone wnioski do 15 maja, a o przyznanych graniach poinformuje zainteresowanych do 25 maja br.

Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków graniowych dostępne są w biurze fundacji: Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, tel. 686-24-92,

(lew)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: