Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 05.04.2000
Stypendia do wzięcia
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej pomoże uzdolnionej młodzieży

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej pragnie wspierać uzdolnioną młodzież. W tym celu powstał program stypendialny, którego zasadniczym celem będzie udzielenie pomocy finansowej uczniom i studentom pochodzącym z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

Celem programu stypendialnego jest pomoc w kształceniu szczególnie uzdolnionej, ale słabo sytuowanej materialnie młodzieży. Pomoc skierowana jest do uczniów szkół średnich i studentów mających duże osiągnięcia w nauce, albo użytecznych społecznie na różnych płaszczyznach działalności. Inicjatorzy programu planują udzielać rocznie po 5 stypendiów w wysokości 200-300 zł. Zajmą się także identyfikacją osób mających szczególne osiągnięcia w nauce lub pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz promocją dziedzin kształcenia potrzebnych dla społecznego i gospodarczego rozwoju regionu. Dzięki takiemu programowi powinna także wzrosnąć aktywność młodzieży.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich, absolwenci szkół średnich podejmujący naukę na dziennych studiach wyższych dyplomowych i licencjackich, zamieszkujący na stale na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Przy ocenie wniosków o udzielenie stypendium brane będą pod uwagę zarówno wyniki w nauce, jak i sytuacja materialna, tudzież szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni.

Osoby ubiegające się o stypendium Fundacji FLZB powinny złożyć do 30 września br. wniosek o przyznanie stypendium, kserokopię świadectwa maturalnego i zaświadczenia o przyjęciu na studia (absolwenci szkół średnich), poświadczenia osiągniętych wyników w nauce: kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (uczniowie szkół średnich) lub karty egzaminacyjnej (studenci), opinię szkoły, uczelni oraz innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny, oświadczenie o dochodach członków najbliższej rodziny oraz inne dokumenty, mogące stanowić argumenty dla komisji grantowej, która do 15 października br. przyzna stypendia dla najlepszych.

(lew)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: