Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 18.04.2000
Nagrodzony projekt
W Towarzystwie Gospodarczym w Biłgoraju

Działające w Biłgoraju Towarzystwo Gospodarcze wygrało konkurs ogłoszony przez stołeczną Fundację im. Stefana Batorego na projekty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych.

"Razem łatwiej" - to tytuł nagrodzonego w Warszawie projektu. Jego głównym celem jest stworzenie w powiecie biłgorajskim Forum Organizacji Pozarządowych.

- Według naszych informacji, w liczącym 108 tyś. mieszkańców powiecie bilgorajskim działa około 50 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które powstały w celu rozwiązywania różnych problemów, takich jak pomoc społeczna, sport, turystyka, kultura, ochrona zdrowia czy środowiska - powiedziała nam Alicja Tuzinek z Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju.

Organizacje te nie są jednak dostatecznie znane, jako że działają w rozproszeniu, nie wiedząc niekiedy o swoim istnieniu. Dlatego też pomysłodawcy projektu uznali, iż istnieje potrzeba stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń i współpracy organizacji pozarządowych w celu efektywniejszego rozpoznawania i rozwiązywania problemów społecznych, stworzenia reprezentacji organizacji i inicjatyw pozarządowych, jako silnego i wiarygodnego partnera dla samorządów lokalnych i biznesu, oraz nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi o szerszym zasięgu działania, w celu poszerzenia doświadczeń i zdobycia potrzebnej wiedzy.
- Jesteśmy przekonani, że w wyniku dyskusji uda się nam wypracować zasady współpracy oraz mechani-zmy wzajemnego wspierania się organizacji - mówi dalej Alicja Tuzinek.
Przedstawiciele Towarzystwa Gospodarczego mają nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to stworzeniem ośrodka informacji o or-ganizacjach pozarządowych powiatu bilgorajskiego, wydaniem informatora oraz zorganizowaniem bez-płatnych szkoleń na tematy związane z działalnością trzeciego sektora.

28 kwietnia o godz. 11 w sali szkoleniowej Bilgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Kościuszki 65 w Biłgoraju odbędzie się pierwsze spotkanie inicjujące Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy zapraszają na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, a więc stowarzyszeń, fundacji, związków i grup nieformalnych działających w powiecie bilgorajskim. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 686 24 92, 686 53 93.

(lew)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: