Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 13.06.2000
Lokalna filantropia
30 maja Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej nagrodziła 12 projektów, najwyżej ocenionych w konkursie grantowym.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zawiązała się przed dwoma laty, w dużej mierze z inicjatywy Biłgorajskiego Towarzystwa Gospodarczego i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przed rokiem fundację formalnie zarejestrowano, a Andrzej Kłosiński został wybrany prezesem zarządu "od filantropii". Organizatorom udało się, dzięki życzliwości sponsorów, zebrać w szybkim czasie 175 tys. zł tzw.kapitału żelaznego. Został on podwojony przez Akademię Filantropii w Warszawie z zagranicznych środków pomocowych z USA. Zgodnie z założeniem tej organizacji, "żelazny kapitał" rośnie i jest nie do naruszenia przez 10 lat, natomiast znaczna część uzyskanych z tego tytułu odsetek jest przeznaczana na wspieranie aktywności społecznej w różnych dziedzinach.

Już po raz drugi rozstrzygnięto w Biłgoraju konkurs grantowy, przyznający nagrody pieniężne na realizację proponowanych projektów. Tym razem na 31 zgłoszonych projektów wybrano 12 najlepszych. 1500 zł otrzymał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju na organizację XI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego. 500 zł przyznano RCEZ w Biłgoraju i Parafii Marii Magdaleny na majówkę dla dzieci z Domu Dziecka w Zwierzyńcu. Stowarzyszenie "Teatr i muzyka" otrzymało grant w wys. 1500 zł na XII Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie dostało 600 zł na wydanie almanachu literackiego. Szkoła Podstawowa w Ciosmach otrzymała 1100 zł na warsztaty praktycznej prezentacji zapomnianych zawodów. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Biłgoraju uzyskał wsparcie w kwocie 1300 zł na cele turystyczno-krajoznawcze, włącznie z pielgrzymkami do miejsc sakralnych. 1000 zł uzyskał Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Biblioteka Szkolna w LO im. ONZ -Koło Miłośników Książki otrzymało 500 zł na zorganizowanie Dnia Dziecka w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Serce" zdobyło grant w wys. 1000 zł na organizowanie I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej. 1500 zł przyznano Fundacji "Kresy 2000" na "Radosne-Żałosne" - święto biłgorajskich sitarzy. Klub Abstynenta "Oparcie" w Bidaczowie Nowym otrzymał na szkółkę szachową 500 zł. Grant w wys. 1000 zł przyznano LZS "Znicz" w Biłgoraju na X Ogólnopolski Bieg Uliczny "Po ziemi biłgorajskiej".

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: