Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 30.05.2000
Zmiany w komisji
Rada Powiatu w Biłgoraju na sesji, 19 maja, dokonała zmiany w składzie osobowym stałych komisji, wprowadzając radnego Kazimierza Kulanina na miejsce radnego Mieczysława Ostrowskiego. Uchwała w tej sprawie została podjęta głosami rządzącej w powiecie koalicji PSLSLD.

W uzasadnieniu Zygmunt Dechnik, przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że klub SLD cofnął radnemu Mieczysławowi Ostrowskiemu swoją rekomendację co do jego udziału w składach komisji rady. Radny Ostrowski startował w wyborach samorządowych do władz powiatu z listy Jedność Ziemi Biłgorajskiej. Po ukonstytuowaniu się Rady Powiatu Biłgoraj znalazł się w składzie koalicji PSL- SLD. Przed kilkoma miesiącami jednak koalicja wykluczyła go ze swych szeregów. Prawdopodobnie przyczyną tej decyzji było niekonwencjonalne zachowywanie się radnego Ostrowskiego podczas sesji, wyraźnie wskazujące na wprowadzenie się w tzw. wesoły stan, podczas przerw w obradach.

W tej sprawie przewodniczący Zygmunt Dechnik proponował powołać specjalną komisję etyki, jednak ten pomysł upadł i ostatecznie koalicja PSL- SLD cofnęła radnemu Ostrowskiemu swoją rekomendację. Jego miejsce w komisjach Rady Powiatu Biłgoraj zajął Kazimierz Kulanin, który przed kilkoma miesiącami przeszedł z klubu AWS do koalicji PSL-SLD.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: