Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 04.07.2000
Postrach bandytów
Biłgorajska policja od dłuższego już czasu jest najskuteczniejszą jednostką w województwie lubelskirm o najwyższym wskaźniku wykrywalności. Nadinspektor Jan Blicharz, komendant powiatowy policji w Biłgoraju twierdzi, że na taki wynik zapracowała zaangażowana kadra biłgorajskiej KPP, przy coraz lepszej współpracy ze społeczeństwem.

KPP w Bilgoraju od kilku lat utrzymuje się w czołówce województwa pod względem skuteczności działania. W maju komenda osiągnęła współczynnik wykrywalności aż 81,5%.

- Osiągamy takie wyniki, bo nasza kadra jest odpowiednio zaangażowana w pracę, dobrze wyszkolona i odpowiedzialna. Bardzo dobrze pracują np. wydziały: kryminalny, dochodzeniowo-śledczy i prewencji. Dobre rezultaty dajep rogrąm "Bezpieczny powiat - bezpieczne miasto"; ponieważ teraz społeczeństwo znacznie chętniej z nami wspólpracuje niż przed trzema laty. Ludzie zdają sobie sprawę, że razerm łatwiej nam zwalczać przestępczość i daje to dobre efekty. Na pewno ogromne oddziaływanie prewencyjne spełnia zainstalowany w Biłgoraju monitoring. Obserwując przez kamery poszczególne rejony miasta, nasi policjanci kilkakrotnie przyłapali sprawców rozboju na gorącym uczynku i natychmiast ich ujęto. Ostatnio notujemy spadek przestępczości na naszym terenie poinformowal "KT" nadinspektor Jan Blicharz, komendant powiatowy policji w Biłgoraju.

27 czerwca Rada Powiatu w Biłgoraju zajmowała się problematyką stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie biłgorajskim. Komendant Blicharz złożył informację o pracy KPP i zapewnił, że nastąpił spadek rozbojów i stosunkowo niewiele było ostatnio przestępstw kryminalnych z udziałem nieletnich. Natomiast występują kradzieże, włamania; oszustwa, przestępstwa kryminalne stanowią 2/3 całości przestępstw. Nadal występuje żnaczny problem naruszenia przepisów ruchu drogowego, m.in. nadmierna prędkość, siadanie za kierownicą bez uprawnień,.pod wpływem alkoholu, itp.

W ubiegłym roku 17 osób zginęło na drogach powiatu, a 123 odniosły poważne obrażenia. Ujawniono aź 8200 wykroczeń. 140 osób zatrzymano do wytrzeźwienia. Odnotowano 54 kradzieże z włamaniem, 23 kradzieże zwykłe i 22 rozbojów, oraz 30 pobić, 35 przypadków oszustw. W ubiegłym roku wystąpiło ok.1400 przestępstw, a w ciągu półrocza br. ponad 600. W Biłgorajskierri narkomania nie jest zagrożeniem; w ubieglym.roku wykryto tylko 7 przypadków naruszenia prawa w związku z handlem narkotykami i nielegalną uprawą konopi indyjskich. Natomiast ujawniono kilkadziesiąt przypadków. wyłudzania kredytów przy sprzedaży ratalnej, przy pomocy sfafiszowanych dokumentów. Często policja wzywana jest do interwencji domowych i w miejsca publiczne z powodu awantur, bijatyk, głównie pod wpływem alkoholu. KPP w Bilgoraju pracuje w nowej strukturze organizacyjnej. Oprócz komendy w Biłgoraju posiada dwa komisariaty: w Tarnogrodzie i w Bilgoraju oraz dzielnicowych w każdej gminie, którzy utrzymują więzi z lokalnymi samorządami i mieszkańcami.

- Taka organizacja pracy się sprawdza i liczymy na dalsze współdziałanie społeczeństwa z policją. Zaczął się sezon urlopowy, ludzie wyjeżdżają, co chętnie wykorzystują złodzieje, plądrując mieszkania. Należy poprosić życzliwego sąsiada, żeby miał to na uwadze. Na wsi również okresie nasilonych prac polowych wlamują się do domów złodzieje, oszuści. Niedawno grupa cudzoziemców zza wschodniej granicy pod pozorem "cudownago" Ieczenia wyciągnęła staniszce w Aleksandrowie 6 tys. zł spod poduszki: Winnej wsi kilka rodzin okradli Cyganie. Apeluję, źeby wszyscy zadbali o swoje bezpieczeństwo i o swoje mienie, aby nie stwarzać dogodnych sytuacji dla przestępców - powiedział komendant Blicharz.

Z okazji zbliżającego się święta policji, za pośrednictwem "Kroniki Tygodnia" , komendant podziękowat za współpracę samorządom, mieszkańcom powiatu, a swojej kadrze za ofiarną stużbę.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: