Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 04.07.2000
Konferencja miast partnerskich
W ubiegłym tygodniu przebywały w Biłgoraju delegacje z zaprzyjaźnionych europejskich miast: z czeskiej Biliny, z Nowowołyńska na Ukrainie, z Kelme na Litwie i Crailsheim w Niemczech.

Głównym punktem programu pobytu delegacji była już V Konferencja Miast Partnerskich. W trakcie oficjalnych wystąpień deklarowano wzajemną współpracę partnerską pomiędzy miastami, głównie w sferze kultury, sportu i turystyki oraz rozważano możliwości kontaktów gospodarczych.

Podsumowano dotychczasowe efekty współpracy. Szczególnie ważne było wystąpienie Andreasa Raaba, który poinformował zebranych o wyjątkowo ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce we wrześniu br., w Crailsheim, a mianowicie podpisanie oficjalnej umowy o współpracy z Biłgorajem. Zapowiedział znaczne rozszerzenie współpracy z Biłgorajem. Na zakończenie przedstawiciele władz samorządowych wszystkich 5 miast ustalili konkretne zadania dalszej współpracy, stawiając szczególnie na rozwój przyjaznych kontaktów młodego pokolenia. Służyć temu mają wymiany grup artystycznych, sportowych, rozwój turystyki indywidualnej. Mocno podkreślano potrzebę poznawania odmienności kulturowych i osiągnięć gospodarczych.

Goście uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych i sportowych, organizowanych w ramach Dni Biłgoraja: koncercie wakacyjnym, organizowanym przez MDK, Turnieju Szachowym i Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraja oraz w festynie Radia Lublin.

Towarzyszący delegacji czeskiej zespół taneczny uświetnił swoimi występami wymienione imprezy. Drużyna strzelecka zaś zajęła drużynowo 3 miejsce. Znakomicie zaprezentowali się także szachiści z Crailsheim i Biliny. Złożyli wizytę w Fundacji Kresy 2000, gdzie gospodarze, Państwo Szmidtowie, przyjęli ich niezwykle serdecznie. Poznawali okolice Biłgoraja: odwiedzili Zwierzyniec i Zamość.

Głównym celem organizowania Biłgorajskiej Konferencji Miast Partnerskich jest nie tylko zacieśnianie więzi Biłgoraja z poszczególnymi miastami, ale też wzajemne poznanie, porozumienie i tworzenie zrębów przyjaźni pomiędzy Crailsheim, Biliną, Nowowotyńskiem i Kelme.

(x)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: