Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 04.07.2000
Udane Dni Biłgoraja 2000
Tradycyjnie, w czerwcu, w ramach obchodów Dni Biłgoraja odbyto się w tym mieście wiele imprez kulturalnych i sportowych, przy zaangażowaniu setek uczestników i wielu organizatorów. Oprócz władz Biłgoraja i pracowników Urzędu Miasta wykazały się aktywnością: Biłgorajskie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Automobilklub, Państwowa Szkoła Muzyczna, Oddział PTTK, Biblioteka, Muzeum, Zespół Szkół Leśnych, Liga Obrony Kraju. Znakomity festyn zorganizowało Radio Plus Lublin. Ciekawe wydarzenia kulturalne zaprezentował również Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu, wystawiając 18 czerwca ponad 30 prac graficznych Waldemara Szysza. Jednocześnie, wystąpił tam z koncertem znakomity pianista, Waldemar Malicki. Niewątpliwie, jednym z ważniejszych wydarzeń Dni Biłgoraja 2000 była wizyta zagranicznych delegacji z zaprzyjaźnionych miast: z czeskiej Biliny, z Nowowołyńska na Ukrainie, z Kelme na Litwie i z Crailsheim w Niemczech. W składzie delegacji byli przedstawiciele władz, przedsiębiorcy, parlamentarzyści, pracownicy kultury, sportu i turystyki, nauczyciele.

Na V Konferencji Miast Partnerskich podsumowano dotychczasowe efekty współpracy i ustalono nowe kierunki współdziałania w różnych dziedzinach. Andreas Raab, burmistrz Crailsheim poinformował, że we wrześniu jego miasto podpisze oficjalną umowę o partnerstwie z Biłgorajem i zapowiedział rozszerzenie współpracy. Z tym miastem Biłgoraj utrzymuje kontakty od czasu zakupienia urządzeń do oczyszczania ścieków. De facto od kilku już lat Biłgoraj rozwija przyjazne kontakty ze wszystkimi partnerskimi miastami, m.in. poprzez wzajemne wizyty , oficjalnych delegacji, wymianę grup artystycznych, sportowych, rozwój turystyki indywidualnej. Młodzież niemiecka i biłgorajska każdego roku, na zasadzie wymiany spotyka się przez kilka tygodni i nadal ta forma współpracy ma być kontynuowana. Na zasadzie wymiany organizowane są obozy i kolonie letnie. Rozważane są również możliwości współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami z Biłgoraja i innych miast. Podczas kilkudniowego spotkania w Biłgoraju, zarówno gospodarze jak i goście przyznali, że wiele wzajemnie uczą się od siebie, doceniają odmienności kulturowe i rozmaite doświadczenia na niwie gospodarczej.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: