Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 04.07.2000
Udane Dni Biłgoraja 2000
Tradycyjnie, w czerwcu, w ramach obchodów Dni Biłgoraja odbyło się w tym mieście wiele imprez kulturalnych i sportowych, przy zaangażowaniu setek uczestników-i! wielu organizatorów.

Oprócz władz Biłgoraja i pracowników Urzędu Miasta wykazały się aktywnością: Biłgorajskie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Automobilklub, Państwowa Szkoła Muzyczna, Oddział PTTK, Biblioteka, Muzeum, Zespół Szkól Leśnych, Liga Obrony Kraju.

Znakomity festyn zorganizowało Radio Plus Lublin. Ciekawe wydarzenia kulturalne zaprezentował również Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu, wystawiając 18 czerwca ponad 30 prac graficznych Waldemara Szysza.

Jednocześnie, wystąpił tam z . koncertem znakomity pianista, Waldemar Malicki. Niewątpliwie, jednym z ważniejszych wydarzeń Dni Biłgoraja 2000 była wizyta zagranicznych delegacji z zaprzyjaźnionych miast: z czeskiej Biliny, z Nowowołyńska na Ukrainie, z Kelme na Litwie i z Crailsheim w Niemczech. W składzie delegacji byli przedstawiciele władz, przedsiębiorcy, parlamentarzyści, pracownicy kultury, sportu i turystyki, nauczyciele.

Na V Konferencji Miast Partnerskich podsumowano dotychczasowe efekty współpracy i ustalono nowe kierunki współdziałania w różnych dziedzinach. Andreas Raab, burmistrz Crailsheim poinformował, że we wrześniu jego miasto podpisze oficjalną umowę o partnerstwie z Biłgorajem i zapowiedział rozszerzenie współpracy. Z tym miastem Biłgoraj utrzymuje kontakty od czasu zakupienia urządzeń do oczyszczania ścieków.

De facto od kilku już lat Biłgoraj rozwija przyjazne kontakty ze wszystkimi partnerskimi miastami, m.in. poprzez wzajemne wizyty oficjalnych delegacji, wymianę grup artystycznych, sportowych, rozwój turystyki indywidualnej.

Młodzież niemiecka i biłgorajska każdego roku, na zasadzie wymiany spotyka się przez kilka tygodni i nadal ta forma współpracy ma być kontynuowana. Na zasadzie wymiany organizowane są obozy i kolonie letnie. Rozważane są również możliwości współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami z Biłgoraja i innych miast.

Podczas kilkudniowego spotkania w Biłgoraju, zarówno gospodarze jak i goście przyznali, że wiele wzajemnie uczą się od siebie, doceniają odmienności kulturowe i rozmaite doświadczenia na niwie gospodarczej.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: