Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 14.08.2000
Powołali i odwołali

Na sesji, 9 sierpnia, radni Biłgoraja odwołali Agnieszkę Blicharz ze stanowiska dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury. Uzasadniając celowość podjęcia uchwały o odwołaniu dyrektorki BCK, Stefan Oleszczak, burmistrz Biłgoraja poinformował radnych: "Po szczegółowej analizie, 10 lipca 2000 r. Zarząd negatywnie ocenił pracę dyrektora BCK w Biłgoraju ". Dyrektor Agnieszce Blicharz zarzucono m.in. "pasywność w działaniu organizacyjnym i merytorycznym, brak efektów w ożywieniu pracy zespołów artystycznych i w pracy instruktorów". Wytknięto jej "brak obsługi artystycznej świąt narodowych, niewłaściwą gospodarkę finansową, złe gospodarowanie obiektem" oraz... "celowo utrzymywaną złą jakość transmisji mszy św.

Na te zarzuty Agnieszka Blicharz odpowiedziała krótko, że są nieprawdziwe. Próbowało ją bronić kilku radnych z klubu SLD, podając w wątpliwość zasadność postawionych jej zarzutów. Tymczasem koalicja radnych AWS - BIS, która od 1 listopada 1999 r. "postawiła" ją na tym stanowisku, teraz oddała swoich wszystkich 17 głosów za odwołaniem Agnieszki Blicharz. 9 radnych z klubu SLD wyraziło w jawnym głosowaniu sprzeciw wobec uchwały o odwołaniu. Przed 9 miesiącami było odwrotnie. Wtedy radni SLD głosowali za tym, by nie powoływać Agnieszki Blicharz na szefa BDK, a później BCK.

Następny dyrektor BCK będzie powołany w drodze konkursu. Przygotowano już projekt uchwały w sprawie komisji konkursowej, jednak z uwagi na zaistniałe rozbieżności w interpretacji co do sposobu powołania składu tej komisji, postanowiono rozstrzygnąć to na najbliższej sesji.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: