Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 22.08.2000
Kombatanci czekają

Problem opóźnionej realizacji "Domu Kombatanta" w Biłgoraju był przedmiotem analizy dokonanej przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju.

Kłopoty z dotrzymaniem terminów kolejnych etapów budowy pojawiły się już w ubiegłym roku. Wykonawcą robót jest TPB "Tombud" z Tomaszowa Lub., który znacznie spóźnia się z wykonywaniem zadań założonych w harmonogramie Np. w marcu realizacja planowanych robót wynosiła 60%, w kwietniu ledwie 35%, a w maju tylko 15%. "Tombud" tłumaczy te opóźnienia niską ,stawką roboczogodziny, a taka została przyjęta w czasie przetargu, który tomaszowska firma wygrała.

Zarząd Powiatu zajął stanowisko, że wg. obecnego stanu prawnego nie ma możliwości podwyższenia stawki roboczogodziny.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami inicjatorów tego przedsięwzięcia, budynek powinien być oddany do użytku w ubiegłym roku. Kierownictwo "Tombudu" zadeklarowało władzom powiatu w Biłgoraju, że od sierpnia br. roboty mają nabrać szybszego tempa.

W przyszłym Domu Kombatanta będzie mieszkać 60 osób i przewiduje się zatrudnienie o. 50 pracowników.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: