Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2001
O problemach alkoholizmu
„Najpierw człowiek bierze butelkę, potem butelka bierze butelkę, a potem butelka bierze człowieka"
(przysłowie japońskie)

z Panią Lidią Przybylską, psychologiem z Poradni Odwykowej Przychodni Specjalistycznej przy ul.Gen.Sikorskiego w Biłgoraju, rozmawia Anna Krakowska.

AK - Coraz częściej spotyka się ludzi uzależnionych od alkoholu. Niepokojący jest również fakt, że obniża się wiek osób sięgających po alkohol. Jakie są przyczyny alkoholizmu?
LP - Statystycznie co piąty konsument napojów alkoholowych może się uzależnić a za to odpowiedzialna jest grupa trzech czynników biopsycho-spolecznych;

I. Czynnik biologiczny - jest to materiał genetyczny, w który wyposażyli nas rodzice.

II. Czynnik psychologiczny - to jest słaba struktura osobowości, mała odporność na sytuacje trudne, na stres, nieumiejętność szukania pomocy, nieumiejętność rozwiązywania własnych problemów, postawa wycofująca się, nieśmiałość. Osoby z takimi predyspozycjami osobowościowymi są najbardziej podatne na uzależnienie. Alkohol im w prosty i szybki sposób rekompensuje posiadane deficyty.

III. Czynniki społeczne - to jest nasza obyczajowość, nasza kultura. Od lat żyjemy w obyczajowości, gdzie alkohol jest substancją szczególnie atrakcyjną. W zasadzie od narodzin przez wszystkie kolejne etapy młody człowiek wyrasta w obyczajowości, gdzie alkohol jest obecny.

Wystarczy połączenie dwóch czynników, żeby uzależnić się od alkoholu. Jednak nie każde sięgnięcie po alkohol jest równoznaczne z uzależnieniem.

Kiedy można mówić o zwykłym piciu alkoholu, a kiedy wynika to z uzależnienia?
Jest podstawowa różnica pomiędzy pijakiem a alkoholikiem. Pijak pije, bo chce i przestanie zawsze wtedy, kiedy chce. Alkoholik pije, bo musi, chciałby przestać pić, a nie może. Podstawowym objawem uzależnienia jest trwała utrata kontroli w piciu. To jest ta nieumiejętność rezygnacji z raz rozpoczętego picia. Dla alkoholika ten jeden kieliszek to za dużo, bo zawsze się zaczyna od tego pierwszego.

Na czym polega choroba alkoholowa?
Każda choroba jest to jakieś naruszenie równowagi psychofizycznej. Tak samo jest w przypadku uzależnienia od alkoholu, gdzie również następuje naruszenie tej równowagi psychicznej i fizycznej. Następuje zaburzenie pracy umysłu, szkód doznaje cały organizm. Alkoholizm uszkadza wątrobę, żołądek. W zasadzie nie ma organu, którego by alkohol nie uszkadzał.

Jak wygląda problem picia alkoholu wśród młodych ludzi na terenie Biłgoraja?
Nie odbiegamy od norm ogólnopolskich, które mówią, że na stu młodych ludzi w wieku od 14 do 16 lat, trzech jest uzależnionych. Generalnie młodzież w Biłgoraju pije. To widać. Robiliśmy w 1999r badania wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a rok wcześniej w szkole podstawowej, z których wynika, że młodzi ludzie piją alkohol. Nie ma żadnych różnic statystycznych między dziewczętami a chłopcami. Stylem życia młodych stało się picie piwa. Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że młody człowiek w Biłgoraju nie ma specjalnych trudności, żeby kupić alkohol. Jest łatwa dostępność alkoholu dla młodzieży, mimo że ustawa wyraźnie zabrania i w sklepach wiszą wywieszki, że alkoholu nie sprzedaje się młodzieży do lat 18.

W tym roku rozmawialiśmy z młodzieżą o tym , czego by od nas dorosłych oczekiwała, żeby im pomóc zmienić styl życia polegający na spędzaniu czasu w barach, pubach, gdzie pije się piwo. Głosy były takie, że zbyt łatwa jest dostępność, że gdyby dorośli przestrzegali prawa, trudniej byłoby wielu młodym ludziom kupić alkohol. Poza tym brakuje miejsca dla młodzieży, gdzie nie serwuje się piwa. Nie ma miejsc spotkań, nie ma klubów, kawiarni, gdzie miody człowiek mógłby pójść, pograć w szachy, porozmawiać, czy poczytać książkę.

Nie bez wpływu na całą sytuację jest promocja i reklama alkoholu. Prawda jest taka, że w ostatnich latach przemysł piwowarski tak się wzbogacił właśnie dlatego, że piętnasto - szesnastolatki piją piwo.

Jakie są sposoby leczenia alkoholizmu?
Polski model lecznictwa oparty jest na utrzymaniu całkowitej abstynencji. Podstawowym modelem jest terapia uzależnienia, na która składa się; psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa i oparcie w grupach samopomocowych. W pierwszym etapie pracujemy nad destrukcją powodowaną alkoholem, dostarczamy podstawowej wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej, pracujemy nad głodem alkoholowym, ustaleniem własnej tożsamości i nad zapobieganiem nawrotom picia.

W drugim etapie pracujemy nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia. W części trzeciej pracuje się nad wprowadzaniem konstruktywnych zmian w życiu, nad rozwojem osobistym.

W naszych warunkach terapia trwa półtora roku.

Doświadczenia z mojej pracy wskazują na to, że wielu ludzi korzysta skutecznie z mojej pomocy. Wielu ludziom udało się pomóc, ale jest jeszcze dużo osób, które potrzebują pomocy.

Co można zrobić, żeby zmniejszyć zjawisko alkoholizmu?
Warto zając się profilaktyką. Zadanie takie rozwiązuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju. Rokrocznie opracowywany jest miejski program rozwiązywania problemów z alkoholizmem, gdzie stawiamy na profilaktykę, również w szkołach. Chcemy uczyć nauczycieli lepszego kontaktowania się z młodymi ludźmi, poprzez wprowadzenie programów dla nauczycieli, żeby je realizowali z młodzieżą. Chcemy w tym roku włączyć do profilaktyki rodziców. Chcemy podjąć działania zmierzające do tego, aby szkolić sprzedawców w zakresie przestrzegania prawa, które jednoznacznie zabrania sprzedaży alkoholu nieletnim. Wnioskujemy w programie o zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu. My dorośli powinniśmy wpłynąć na zmianę postaw, na zmianę świadomości dotyczącej alkoholu i swoim przykładem dostarczać młodym ludziom innych, pozytywnych wzorców, że można zaspakajać potrzeby bez alkoholu. Jest wiele do zrobienia, jest to trudne, ale możliwe.

Jakie są zadania i cele działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?
W każdym mieście, w każdej gminie działają takie komisje. U nas w skład komisji miejskiej wchodzą; psycholog, sędzia, pracownik pomocy społecznej, radny, członek Klubu Abstynenta, policjant, pracownik Urzędu Miasta.

Zadania Komisji są następujące:
1.Pomoc osobie uzależnionej,
2.Pomoc rodzinie, w której żyje osoba uzależniona.
3.Pomoc rodzinie w sytuacji doświadczanej przemocy.
4.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w Przychodni Specjalistycznej przy ul.Sikorskiego w każdy wtorek od godz. 15,30. Może się tu zgłosić każdy, kto potrzebuje pomocy lub komu nieobojętny jest los drugiego człowieka.

Dziękuję za rozmowę.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: