Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2001
Po biłgorajskie doświadczenia
14 grudnia 2001 r Biłgoraj odwiedziła grupa rumuńskich i bułgarskich sarnorządowców zainteresowanych doświadczeniami samorządu naszego miasta w wyzyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy europejskich. Goście zdradzali rjwraez zainteresowanie doświadczeniami z wprowadzania reform w naszym kraju.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Zarządem Miasta i przedstawiciełami Rady Miejskiej w obecności Pani Ireny Gadaj, prezesa Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - która była organizatorem wizyty.

Burmistrz Stefan Oleszczak przedstawił sytuację społeczno - gospodarczą Biłgoraja oraz stan i perspektywy pomyślnie rozwijających się stosunków z miastami partnerskimi w Czechach. Niemczech . Litwie i Ukrainie. Po wystąpieniu burmistrza goście zadawali pytania. Miedzy innymi . Marian Sardan -wiceburmistrz rumuńskiego miasta Zimnicea interesował się sposobami udziału w programach pomocowycb Unii Europejskiej i pozyskiwania środków na ochronę środowiska i rozwój przedsiębiorczości. Z kolei Georgij Manov - wiceprezydent bułgarskiego miasta Svistov znad Dunaju wyraził podobne zainteresowanie procedurami pozyskiwania funduszy europejskich dla własnego samorządu.

Na zakończenie wizyty goście zapoznali się z fabryką opakowań, powstałą w Biłgoraju z udziałem szwajcarskiej Firmy ,.MODEL”.

Goście z Rumunii i Bułgara, to kolejna już grupa samorządowców zagranicznych korzystających z doświadczeń Biłgoraja

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: