Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2001
Erekcja pomnika
30 grudnia 2000 r. odbyły się uroczystości związane z erekcją Pomnika Wdzięczności i Dziękczynienia na Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa, zlokalizowanego na Pl. Wolności.

Informacja Społecznego Komitetu Budowy Biłgorajskich Miejsc Pamięci.

Zgodnie z przyjętym terminarzem prac 30 grudnia 2000 r, odbyło się uroczyste poświęcenie placu budowy i wmurowanie aktu erekcyjnego w fundament Pomnika Wdzięczności i Dziękczynienia na Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa, budowanego pod Honorowym Patronatem Jego Ekselen-cji ks. biskupa Jana Śrutwy,

Plac budowy i fundament poświęcił przedstawiciel ks.biskupa. Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - Gość Honorowy uroczystości ks. Infułat, Wikariusz Generalny Zygmunt Zu-chowski.

Akt erekcyjny został podpisany przez gościa honorowego przedstawicieli kościoła lokalnego, władze samorządowe, przedstawicieli społeczeństwa i zarząd Społecznego Komitetu Budowy.

    Wmurowania aktu erekcyjnego dokonali:
  • gość honorowy Ks. Infułat Zygmunt Żuchowski,
  • senator Jerzy Chróścikowski,
  • burmistrzowie Miasta
  • przewodniczący Rady Miasta,
  • miejscowi księża,
  • członkowie Zarządu Społecznego Komitetu Budowy,
  • projektant Pomnika inż. Lech Kwieciński.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. WNMP w intencji Ojczyzny i za pomyślność mieszkańców naszego miasta w III tysiącleciu. Wzięli w niej udział: senator Jerzy Chróścikowski, burmistrz i Zastępca burmistrza, zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Marian Kurzyna, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, działacze organizacji społecznych i politycznych, kierownicy jednostek i instytucji oraz dość licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości a także wiele delegacji i pocztów sztandarowych. Koncelebrze przewodniczył gość honorowy, współcelebrantami byli : ks. dziekan B.Wojtasiuk i ks. proboszcz C.Szu-ran.

W wygłoszonej homilii ks. infułat przedstawił w zarysie naszą tysiącletnią historię i dorobek kościoła katolickiego oraz wyraził słowa zadowolenia i wdzięczności z budowanego (jak do tej pory jedynego o tych rozmiarach) Pomnika Jubileuszowego w naszej diecezji.

Zastępca burmistrza Tadeusz Ferens w swym wystąpieniu opisał koncepcję i ideę pomnika, którą zgodnie z wizją projektanta jest obrona krzyża i wartości chrześcijańskich przed zagrożeniami, nawiązująca do obecnego pontyfikatu Jana Pawła II. W konkluzji mówca stwierdził, że budowany Pomnik-Krzyż będzie dla mieszkańców naszego miasta bramą prowadząca w trzecie tysiąclecie.

Ksiądz przytoczył przypowieść ewangeliczną, która uzasadniała budowę tegoż pomnika, mimo występujących obecnie w naszym kraju i w naszym mieście także wielu innych potrzeb, jak np. pomoc potrzebującym. Podczas modlitwy wiernych członkowie Zarządu Społecznego Komitetu Budowy wnosili prośby do Boga Najwyższego o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Papieża Jana Pawła II, o obronę naszego Narodu i mieszkańców miasta przed stojącymi zagrożeniami, o silną wiarę, o zachowanie tożsamości narodowej i odnowę moralną, o nową solidarną siłę, umożliwiającą przeciwstawieniu się kłamstwom i wszelkiemu złu. Podczas Mszy św. śpiewał chór „ECHO"

Nabożeństwo rozpoczęło się odśpiewaniem „Bogurodzicy" a za kończone zostało hymnem „Boże coś Polskę".

Natomiast uroczystości na placu budowy zostały zakończone odśpiewaniem przez wszystkich zebranych mieszkańców naszego miasta hymnu narodowego.

W końcowych rozmowach z księdzem infułatem ponowione zostało zaproszenie skierowane pod adresem Patrona Honorowego budowy, Jego Eminencji księdza biskupa Jana Śrutwy o przybycie na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia ukończonego pomnika, co jest przewidziane na dzień 3 maja 2001 roku.

Społeczny Komitet Budowy:
Marian Jagusiewicz, Czesław Świca, Tadeusz Ferens

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: