Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2001
Głos z osiedla "Sitarska"
Wypowiedź mgr Zbigniewa Kity - przewodniczącego Rady Osiedla „Sitarska"

Osiedle „Sitarska" powstało w latach 1976-80 o niewielkiej infrastrukturze - wodociągi w niektórych ulicach i ... wielu potrzebach.

W latach następnych została wykonana telefonizacja i pozostałe wodociągi, częściowo przez Urząd Miasta, a częściowo czynem społecznym. Rada osiedla powstała w roku 1994, jako pierwsza w Biłgoraju po reformie samorządowej 1990r. Przewodniczącym wybrano wtedy Pana Józefa Turczyniaka. Bezpośrednim czynnikiem decydującym o konieczności powołania rady była potrzeba konsolidacji mieszkańców wokół potrzeb komunalnych, jak budowa kanalizacji, budowa nawierzchni ulic, chodników, odwadnianie ulic i zagospodarowanie terenów przeznaczonych na sport i rekreację.

W okresie działalności Rady Osiedlowej wykonano;

 • kanalizację sanitarną w 80% ulic tj. ok. 4,5 km,
 • podbudowę ulic osiedlowych m.inn. ul.Armii Ludowej, ul. J. Kusociń-skiego, ul.Jasnej, ul.Ładnej, ul.Herbowej,
 • część chodników, odwodnienia ulic od ul.Leśnej do ul.Chłodnej,
 • zagospodarowania terenów przy ul.Sosnowej i ul.Gorajskiego na potrzeby obiektów sportowo -rekreacyjnych,
 • przygotowano teren przy ul.Myśliwskiej pod obiekt sportowo-rekreacyjny,
 • pierwszy w mieście osiedlowy kort tenisowy,
 • pierwsze w mieście osiedlowe, pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, z kostki brukowej (obie te inwestycje rada wykonała z własnej inicjatywy i pod własnym nadzorem)
 • umocowania koszy na śmieci przy ul.Leśnej i na obiektach sportowych,
 • ustawiono tablice ogłoszeniowe.
 • Za wykonanych obiektach sportowych, Rada Osiedla organizuje festyny sportowo - rekreacyjne, które cieszą się bardzo dużą popularnością a poszczycić się możemy dużymi osiągnięciami sportowymi jak;

 • zdobycie pucharu Burmistrza Biłgoraja w 1994r,
 • zdobycie mistrzostwa Ligi Osiedlowej w piłce nożnej w 2000 r i zdobycie pucharu Burmistrza Biłgoraja.
 • Plany Rady Osiedla na rok 2001 dotyczą;

 • wykonania sieci kanalizacyjnej na ulicach: Modrzewiowej, Orzeszkowej, Iwaszkiewicza.. Ułańskiej i Borelowskiego.
 • wykonania nawierzchni z kostki brukowej na ul.Orzeszkowej,
 • wykonanie podbudowy i okrawężnikowania ul.Walasiewiczówny,
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Myśliwskiej.
 • dalsze wyposażenie osiedla w kosze na śmieci i zbiorniki na nieczystości na obiektach sportowych.
 • Obok dość znacznych osiągnięć mamy przed sobą sporo zadań do wykonania w najbliższym czasie, a najpilniejsze to;

  • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej
  • dokończenie budowy ulic,
  • budowa chodników,
  • docelowe zagospodarowanie placu zabaw i gier przy ul.Myśliwskiej,
  • pozyskanie pomieszczenia na stałą siedzibę Rady. w której zorganizowalibyśmy „Klub Osiedlowy" dla dzieci i mtod/ieży, wyposażony w sprzęt do tenisa stołowego, bilardu, warcabów i szachów.

  Dobrym miejscem na klub byłyby pomieszczenia po kotłowni i składzie opału w Przedszkolu Nr2, po przebudowie kotłowni na gaz.

  Wszystko to, co dotychczas udało się wykonać, możliwe było dlatego, że rada uzyskała zrozumienie u władz miasta i znaczną pomoc sponsorów.

  Dotychczasowa współpraca pomiędzy radą a Urzędem Miasta układała się bardzo dobrze.

  Korzystając z okazji, składamy serdeczne podziękowania Radzie Miasta, burmistrzowi i wszystkim, którzy wspierali naszą działalność słowem i czynem.

  Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, instytucje i zakłady do dalszego wspierania naszej działalności, a my zapewniamy, że ani jedna złotówka nie zostanie zmarnowana.

  Rada Osiedla utrzymuje współpracę z innymi radami osiedli oraz instytucjami kultury i sportu. Zapraszamy też do współpracy, lokalne i miejscowe media.

  ©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: