Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2001
Zasłużonym dla obronności
18 grudnia ubr. po raz pierwszy w Biłgoraju odbyła się uroczystość odznaczenia medalami „Za zasługi dla obronności kraju" rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Uroczystość zorganizowana z inspiracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju z pełną akceptacją Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu stała się spotkaniem 45 rodziców z terenu powiatu biłgorajskiego, przybyły władze powiatu z przewodniczącym Rady Powiatu Zygmuntem Dechnikiem i starostą Czesławem Małyszkiem. WKU w Zamościu reprezentowała delegacja oficerów z Komendantem ppł Wiesławem Kamińskim. Obecni byli również wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu. Nie zabrakło też delegacji kombatantów wraz z pocztem sztandarowym pod dowództwem przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów płk.Andrzeja Olszewskiego.

Decyzją Nr 364 z dnia 17 października 2000r, Ministra Obrony Narodowej złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju" odznaczono Genowefę Bździuch z Soli, Józefę i Balesława Wnuków z Korytkowa Dużego oraz Karolinę i Franciszka Markowiczów z Markowicz. Pani G.Bździuch wychowała pięciu wojskowych, podobnie i państwo Wnukowie, którzy mieli 6 synów i 5 z nich służyło w wojsku.

Srebrnymi medalami odznaczono: Honoratę i Jana Bednarzów, Julię i Franciszka Banachów, Julię i Franciszka Ciosmaków, Stefana Grzywnę, Annę i Stanisława Kaczorów, Marię i Stanisława Kaczorów, Bernadetę i Jerzego Kitów, Irenę i Stefana Kiełbasów, Anielę i Jana Niziów, Lucynę i Mieczysława Pawlosów, Katarzynę Rataj, Mariannę i Stanisława Solaków , Bronisławę i Stanisława Skibów, Kazimierę i Józefa Szumskich, Weronikę Wnuk, Mariana Zygmunta, , Janinę i Aleksandra Kiszczaków, Aleksandra Kapuśniaka, Marię i Mariana Łypów, Stanisława Guzorczuka, Katarzynę i Józefa Litwinów, Weronikę Kościelską, Elżbietę i Jana Szmołdów, Krystynę i Stanisława Antończaków. Z terenu miasta Biłgoraja nikomu tym razem medalu nie przyznano. Po ceremonii dekorowania medalami były gratulacje, przemówienia, życzenia i wręczanie upominków. W s p ó ł o r g a n i z t o r uroczystości, ppłk. W.Kamiński, w rozmowie z nami nie krył zadowolenia z tak zaprezentowanej formy spotkania i zapowiedział kolejne.

Jego zdaniem służba wojskowa dzisiaj jest dla wielu młodych mężczyzn ucieczką przed bezrobociem , staraniem o służbę kontraktową, choć armia zawodowa to jeszcze daleka przyszłość. Dla większości młodych żołnierzy wojsko jest jak zawsze dobra szkołą życia i hartowania charakteru. Pułkownik podkreślał bardzo duże zainteresowanie młodzieży uczelniami wojskowymi, gdzie na jedno miejsce przypada 10 kandydatów. W roku 2000 do wyższych szkół oficerskich i akademii wojskowych z regionu zamojskiego dostało się 30 osób w tym 5 kobiet. Wojsko Polskie jest w trakcie reorganizacji i dla wielu młodych kariera wojskowa jest, niestety. ograniczona. W przemówieniu gratulacyjnym do rodziców żołnierzy, pułkownik podkreślił wielkie znaczenie wychowania młodzieży w domu rodzinnym w duchu patriotyzmu i szacunku dla rodziców i tradycji narodowych.

Atmosfera spotkania była bardzo podniosła i radosna. Przez niemal cały czas grała Orkiestra Dęta BDK, której dziękując za koncert, starosta C. Małyszek, obiecał pomoc i nie bez kozery nazwał ją powiatową. Koncert uzupełniła Kapela Podwórkowa „Rzemyki" z Józefowa.

Rodzice żołnierzy przy lampce szampana i jakby wojskowym bigosie z rozrzewnieniem wspominali czasy młodości swoich synów.

Wspomnieć też należy, że gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Budowlanych w Biłgoraju a jego dyrektor Mieczysław Król został pochwalony przez organizatorów za iście wojskową organizacje, co wróży następne spotkanie za rok.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: