Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1999
81 rocznica odzyskania niepodległości
Obchody Święta Niepodległości - 11 Listopada, w Biłgoraju rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele pw. WNMP. Mszę św. celebrował ks. dziekan Bogusław Wojtasiuk. Na wstępie powitał wszystkich przybyłych na czele z władzami miasta, powiatu i pocztami sztandarowymi. Rozpoczynając eucharystię ks. B. Wojtasiuk powiedział:

Zebraliśmy się tutaj, by się modlić w intencji Ojczyzny, ale również po to by się uczyć prawdziwego patriotyzmu i mądrości. Dzisiaj, pomimo upływu tylu lat, potrzeba nam odrodzenia w każdej dziedzinie życia, chociaż żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Człowiek, bowiem zawsze może być lepszy niż jest. Polećmy też miłosiernemu Bogu wszystkich poległych w obronie Ojczyzny a zwłaszcza poległych z naszego rejonu, żołnierzy, partyzantów, policjantów, którzy oddali życie za Ojczyznę i wszystkich pomordowanych w obozach sowieckich, niemieckich, i ubowskich. Prośmy Boga, by ta wolna Ojczyzna, dalej się rozwijała i była dobrą matką dla swoich córek i synów.,

Homilię natomiast wygłosił ks. Roman Karpowicz, który między innymi, powiedział;

Nasza obecność w tej świątyni w tym dniu, jest w pierwszej kolejności dziękczynieniem Panu Bogu za dar wolności. W drugiej kolejności, jest modlitwą w intencji tych naszych braci, którzy za wolną i niepodległą Ojczyznę złożyli dar największy - swoje życie. Następnie jest modlitwa za nas samych, byśmy wolność w naszym bycie narodowym umieli właściwie zagospodarować (...) Wiemy, że człowiek traci wolność jeżeli w jego osobie brak jest jedności. Jeżeli zostanie zachwiana równowaga pomiędzy pierwiastkiem duchowym i cielesnym, człowiek popada w różnego  rodzaju  zależności, przestaje panować nad własnymi popędami, uczuciami, pragnieniami a w konsekwencji przestaje być sobą. Ten brak jedności w nas samych przenosi się na nasze rodziny, przejawia się chęcią dominacji i tu już ograniczamy wolność drugiej osoby. Aż nadto doświadczyliśmy w historii naszej Ojczyzny - tego co znaczy brak jedności, brak wspólnego celu. Niestety, również brak jedności w Kościele był i jest przyczyną wielu podziałów i krzywd (...) Mamy jedną Ojczyznę i starajmy się żyć dla niej, jak zachęca poeta;

"Jedna jest Polska, jak Bóg na niebie
Wszystkie me siły jej składam w potrzebie
Na całe me życie, które wziąłem z ciebie Cały do ciebie Ojczyzno należę".

Po Mszy św.wszyscy przemaszerowali na Pl. Wolności. Tu z okolicznościowym przemówieniem wystąpił przewodniczący  Rady  Miejskiej Mirosław Tujak, który przypomniał początki odzyskania niepodległości przez Polskę. Delegacje samorządu miasta i powiatu, organizacji społecznych, zawodowych, kombatanckich i młodzieży złożyły kwiaty przed pomnikiem wdzięczności. Harcerze zaciągnęli honorową wartę. Po chwili plac opustoszał, tylko wiatr niósł Marsz I Brygady... płynący z głośników. Zabrakło, tak bardzo związanej z każdą patriotyczną uroczystością, naszej biłgorajskiej orkiestry. Smutna to była rocznica.

Wieczorem w sali widowiskowej BDK odbył się okolicznościowy koncert przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury pod tytułem; "Już ją widzieli idącą..." Przed  częścią  artystyczną, burmistrz Stefan Oleszczak wygłosił krótki rys historyczny o okolicznościach, faktach historycznych i bohaterach walki o niepodległość w roku 1918.

Młodzież MDK zaprezentowała montaż słowno - muzyczny po-święcony narodzinom niepodległej Ojczyzny. Koncert zakończył się występami laureatów festiwalu pieśni patriotycznej i legionowej. Tu również zabrakło - pięknie wykonywanych przez biłgorajski chór męski, przy takich okazjach -pieśni patriotycznych.

Do obchodów rocznicowych włączyła się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dwoma wystawami pt. "Polska Niepodległa 1918 - 1939" i "Odrodzenie Polski 1918".

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: