Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1999
Kapelanowi "Solidarności"
24 października br. w kościele pw. Św. Jerzego w Biłgoraju, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 15 rocznicę męczeńskiej śmierci (19 października 1984r) ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana "Solidarności".

Uroczystość - na którą przybyło wielu mieszkańców miasta, duchowieństwo okolicznych parafii, działacze "Solidarności", parlamentarzyści AWS i młodzież szkolna ze sztandarami swych szkół rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny i beatyfikacji księdza Jerzego. Mszę św. koncelebrował ks. Robert Mokrzyński - kapelan biłgorajskiej "Solidarności". Homilię, nawiązującą do życia i służby bożej ks. Jerzego, wygłosił ks. Marian Ciupik.

Przed odsłonięciem tablicy, którą umieszczono na frontowej ścianie bocznej nawy kościoła, z przemówieniem wprowadzającym wystąpił Marian Kurzyna - zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Biłgorajskiego.

Inicjatywa ufundowania tablicy oddającej hołd księdzu Jerzemu powstała na początku lat dziewięćdziesiątych i zgodnie z sugestią inicjatorów - działaczy "Solidarności" i grupy mieszkańców miasta głównym fundatorem stało się społeczeństwo Bił-goraja. Społeczny Komitet rozpoczął działalność od 18 stycznia br, a społeczne poparcie tej inicjatywy pozwoliło na zwieńczenie tej pracy w rocznicę śmierci ks. Jerzego.

Odsłonięcia tablicy dokonali; Jacek Firkowski - członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie, Zbigniew Ryba - przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju i ks. R.Mokrzyński, który tablicę poświęcił. Zbigniew Ryba i Marian Jagusiewicz - przewodniczący Komitetu Społecznego, podziękowali wszystkim ofiarodawcom za wsparcie tej inicjatywy i wszelką pomoc.

"Żądając prawdy od innych sami musimy żyć prawdą "

Te znamienne słowa ks. Jerzego Popiełuszki zostały uwiecznione na tablicy. Warto o nich pamiętać w codziennej rzeczywistości, szczególnie tej, którą sami kształtujemy.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: