Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1999
Literaci działają
24 października br. w BDK odbyło się Walne Zebranie Biłgorajskiego Towarzystwa Literac-kiego. Na zebraniu omówiono dotychczasową działalność Towarzy-stwa oraz przyjęto założenia do planu pracy  do końca roku. Wybrany został pierwszy zarząd i komisja rewizyjna Towarzystwa.

Prezesem zarządu został Roman Sokal, zastępcą Marek J.Szubiak, sekretarzem Halina Olszewska, skarbnikiem Ewa Bordzań i członkiem zarządu Andrzej Czacharowski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano Jana Obszańskiego, a w skład komisji wchodzą Dorota Skakuj i Jacek Zybura. W części artystycznej odbyły się recitale poetyckie Ewy Bordzań i Krzysztofa

Prątkielewicza. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie jest organizacją otwartą dla wszystkich miłośników literatury i twórców. Jedną z form jego działalności będą wieczory literackie w Biłgorajskim Domu Kultury, na które wkrótce zaproszeni zostaną mieszkańcy Biłgoraja.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: