Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1999
"Śpiewajcie jak najwięcej"
Dla uczczenia św. Cecylii patronki chórów i muzyki kościelnej, już po raz drugi w Biłgoraju z inicjatywy Czesława Nizio i dyrygentów biłgorajskich chórów odbyły się "Koncerty Cecyliańskie". 20 listopada br. chóry koncertowały w kościele WNMP. Koncert prowadziła Maryla Olejko, która przypomniała na wstępie ideę koncertów i sylwetkę św. Cecylii. Pochodzenie tej świętej nie jest jednoznacznie określone. Kult św. Cecylii rozwinął się od połowy V wieku, ale za patronkę muzyki, zwłaszcza kościelnej uznano ją dopiero od XV w. Dawne ikonografie przedstawiają św.Cecylię grającą na różnych instrumentach, najczęściej na organach, przez siebie prawdopodobnie wynalezionych. Wielu kompozytorów europejskich poświęcało jej swoje utwory Od XVI wieku powstawały liczne stowarzyszenia muzyczne nazywane "cecyliańskimi" pielęgnujące muzykę kościelną, niektóre dążyły później do oczyszczenia tej muzyki z elementów świeckich. Kult św.Cecylii sięgał z Europy aż do Ameryki Pn. W Polsce rozwijał się od roku 1884.

Koncert rozpoczął Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "Echo" liczący 29 mężczyzn śpiewających pod kierunkiem Henryka Nizio. W wykonaniu tego chóru usłyszeliśmy pieśni; "Serc Królu" - Faye, "Jubilate" - Ludwika van Bethovena, "Moja Piosenka"- J.Świdra. Gościnnie wystąpił Chór Mieszany z Frampola, kontynuator 100 letniej tradycji śpiewu chóralnego w parafii frampolskiej. Chór liczący 30 osób zaśpiewał pod dyrekcją Włodzisława Jasińskiego; "Pax" -J.Maklakiewicza, "Bogarodzicę" -muz.S.Koszowskiego i "Dziś Chrystus Król". Następnie koncertował najmłodszy , bo powstał w 1992 roku, biłgorajski chór kościelny - Chór Mieszany Parafii św.Jerzego, który prowadzi Henryk Nizio. Chór wykonał; "Boże Wielki Jedyny" - Łysenki, "Alleluja" - J.F.Hendla i "O Ziemio Polska"-muz.J.Łuciuk do tekstu Jana Pawła II. Chór Parafii WNMP, pełniący rolę gospodarza koncertu, ma już bogatą tradycję, istnieje 92 lata, ma też na swoim "koncie" wiele ambitnych koncertów. Chór prowadzi Józef Wajrak. Na koncercie chór wykonał; "Ave Maris Stella"- B.Kothego, Modlitwę z opery "Wolny strzelec"

K.M.Webera i "Panis Angelicus" -F.Lambilotte. po raz pierwszy w "Koncertach Cecyliańskich" wystąpił jedenastoosobowy - Zespół "Genezaret", założony w roku 1990 w Goraju. Pod dyrekcją Diany Adamskiej, zespół zaśpiewał; "Ave verum" - W.A.Mozarta, "Missa brevis"- M.Sawy, "Christus faktus est" - K.Wałczyńskiego. Prezentacje zakończył najliczniejszy z biłgorajskich chórów - Chór Parafii św.Marii Magdaleny. Chórem dyryguje Ireneusz Pietrzniak. W wykonaniu tego chóru usłyszeliśmy; "Anioł Pański" -M.Krawczyka, "Oto są baranki młode" - J.Gałuszko i "Wielki jest Pan" - M.Pliśniaka.

Wielkim finałem "Koncertu Cecyliańskiego" w kościele WNMP był koncert połączonych chórów z udziałem ponad 160 chórzystów.

Wykonano pod dyrekcją H.Nizio najpiękniejsze chyba pieśni chóralne - "Gaude Mater Polonia", "Hymn do św.Cecylii", Psalm 34- "Mądrość stół zastawiła" i "Rotę".

Tak jak stojąc śpiewa się lub słucha tego ostatniego utworu, tak też na stojąco otrzymał owację ten wielki chór i jego dyregenci. Ks. dziekan Bogusław Wojtasiuk podziękował wszystkim chórom za ten rzeczywiście piękny i wzruszający koncert, podziękował również twórcom "Koncertów Cecyliańskich" a szczególnie Czesławowi Nizio, który jako dyrektor BDK zasłużył się w organizacji tych koncertów. Sam C.Nizio złożył symboliczną wiązankę kwiatów na pustym dyrygenckim pulpicie i dziękując księżom za pomoc w koncertach i chórzystom za kontynuowanie koncertów w kościołach, powiedział- W Biłgoraju jest szczególne środowisko muzyczne i wysoki poziom artystyczny naszych chórów - taka jest opinia wielu znawców. Po Lublinie jesteśmy najaktywniejszym ośrodkiem muzycznym w województwie.(...) Śpiewajcie, śpiewajcie jak najwięcej, bo warto i nie zważajcie na przeciwności losu !

Wzruszającym momentem były podziękowania, jakby ostatnie, Panu Czesławowi Nizio od samych chórzystów, za opiekę i pomoc jakiej nie szczędził biłgorajskim chórom, tę wdzięczność symbolizował okazały bukiet kwiatów.

"Koncerty Cecyliańskie" to już stały element biłgorajskiej kultury, tworzonej z wielkim poświęceniem ludzi kochających muzykę i śpiew, po to byśmy my - publiczność doznawali wzruszeń, czasami wzniosłych a czasami zwykłego, ale trochę przyśpieszonego bicia serca.

W podziękowaniu za te niezapomniane chwile, cały Biłgoraj bije, wam kochani, bardzo gorące brawa!

Drugi koncert odbyt się 21 listopada br.w kościele pw. Sw. Marii Magdaleny, również przepełnionym i również z tymi samymi chórami i tymi samymi przeżyciami.

Wszyscy liczymy na to, że za rok spotkamy się na biłgorajskich "Koncertach Cecyliańskich".

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: