Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1999
Rok 1998 w aktach USC
Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. zarejestrował:

Liczba mieszkańców Biłgoraja wynosi 26 379 osób (w 1996r.- 26 352), w tym 12 656 mężczyzn (w 1996r. - 12 695) i 13 723 kobiet (w 1996r, - 13 657). W ciągu roku urodziło się 680 dzieci, w tym w mieście 148. Najczęściej nadawano im imiona - Jakub, Paweł, Klaudia, Angelika. Zawarto 223 małżeństwa (w roku 1996 - 181), w tym w mieście 162. Wśród nowożeńców były małżeństwa tzw. międzynarodowe - Polak i Ukrainka oraz Polka i Belg.

Ze smutnej statystyki wynika, że nastąpiło 484 zgony (w 1996 - 470) w tym w mieście 135 (w 1996r.-124). Z radosnej statystyki dowiadujemy się, że 38 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miasta 5 grudnia 1998r. Dostojnym jubilatom składamy najlepsze życzenia.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: