Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2001
Zebranie "Dzieci Zamojszczyzny"
8 lutego br. w BCK odbyło się II Walne Zebranie Stowarzyszenia "Dzieci Zamojszczyzny" Koła Nr 1 w Biłgoraju. Zebranie poprzedziła intencyjna Msza św. w kościele p.w. Św. Jerzego. Przewodniczącym zebrania wybrano Bolesława Palikota. Sprawozdanie z działalności zarządu koła, za okres od stycznia 1995 r. do stycznia br, złożył prezes Henryk Skubisz. Koło Nr. l w Biłgoraju istnieje od maja 1991r i zbliża się do dziesięciolecia istnienia. Zarząd Koła w okresie kadencji kierował się zasadami, które prezes H.Skubisz określił następująco- "Staramy się aby nasza delegacja i nasz poczet sztandarowy byt obecny na wszystkich uroczystościach patriotycznoreligijnych, organizowanych zarówno przez prawicę jak i lewicę (...) Jako Zarząd wiemy i tego przestrzegamy, że nie wolno nam dzielić członków na lewo czy prawo. Wszyscy jesteśmy i Polakami, wszyscy przeszliśmy jednakową dolę wojenną i cały nasz wysiłek polega na tym aby łączyć, a nie dzielić." Słowa te dobitnie określają patriotyczny charakter tej organizacji kombatanckiej. Sprawozdanie Zarządu obejmowało działalność w poszczególnych latach poczynając od roku 1995.

Do osiągnięć Koła Nr l trzeba zaliczyć, między innymi; ufundowanie sztandaru o wartości ponad 3 tyś. zł., organizację spotkań opłatkowych dla corocznego utrzymania kontaktów wewnętrznych, organizację pielgrzymek do Częstochowy i Lichenia, gdzie na ścianie bazyliki umieszczono tablicę pamiątkową za przekazany dar w wysokości blisko 3 tyś. zł. Z danych roku 2000 wynika, że koło liczy 722 członków i w trakcie roku przyjęto 10 osób, a zmarło 11 (Ogółem w okresie kadencji zmarło już 81 członków koła). Dość dobrze kształtują się dodatnie wyniki finansowe Koła. Podkreślono dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Biłgorajskiej , Związkiem Inwalidów Wojennych, Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III-cią Rzeszę, czego już nie można powiedzieć o współpracy z Zarządem Krajowym Stowarzyszenia "Dzieci Zamojszczyzny". Na zakończenie swego wystąpienia prezes H.Skubisz przypomniał o dotrzymaniu terminu (11 kwietnia br.) wypełnienia i wysłania kwestionariuszy w celu uzyskania odszkodowań z Niemiec i Austrii.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni na zebranie: płk. Andrzej Olszew-ski - prezes ZIW O/Biłgoraj i mgr Marian Ledwójcik - prezes SKiOR Ziemi Biłgorajskiej , kończąc swoje wystąpienia życzeniami. Ponadto w dyskusji podkreślono konieczność utrzymywania kontaktu z młodzieżą szkolną dla pamięci o tragicznych losach ludności, w tym dzieci zamykanych w obozach hitlerowskich, w okresie okupacji.

Zebranie zakończyło się ogłoszeniem wyników wyborów do władz Koła. Prezesem Zarządu Koła wybrano ponownie Henryka Skubisza, zastępcą prezesa został Jan Filist, sekretarzem Jerzy Jakubczyk, skarbnikiem Wacław Jamroż i członkiem zarządu Zbigniew Krzyszycha. Przewodniczącym pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej wybrano Bolesława Palikota. Wybrano też 25 delegatów na zjazd krajowy Stowarzyszenia "Dzieci Zamojszczyzny". Nowym władzom koła gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: