Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2001
Głos z osiedla "Roztocze"
Osiedle Roztocze znajduje się w obszarze zamykającym się ulicami: Zamojską, Przemysłową, Moniuszki, Dworcową i Szwajcarską. Rada Osiedla składa się z 15 osób, na czele z przewodniczącym Janem Stańczykiem, nie dysponuje własnym lokalem i doraźne zebrania odbywa w Urzędzie Miasta lub ... na wolnym powietrzu. Najczęściej z udziałem zainteresowanych mieszkańców osiedla.

Przewodniczący J. Stańczyk, uważa za sukces Rady; dokonanie remontu ulicy Słonecznej, na której wykonano nawierzchnię z kostki brukowej w roku 1999, wykonano ciąg pieszy od ul. Słonecznej do ul. Łąkowej, również utwardzony kostką, podobną nawierzchnię ułożono w roku 2000, na ul. Torfowej i Kasztanowej, na AL Młodości ułożono dywanik asfaltowy, w listopadzie 2000r, wykonano kanalizację na ul. Roztocze.

Nie oznacza to końca robót komunalnych, dostosowujących bardzo trudny teren łąkowo - torfowy z wysokim poziomem wód gruntowych, do potrzeb mieszkańców, zamieszkujących w ok. 95% w budynkach jednorodzinnych. Na rok bieżący przewiduje się do wykonania: utwardzenie i oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Borową i ul. Przemysłowa, zastąpienie rowu melioracyjnego biegnącego przez osiedle od ul. Zamojskiej do ul. Moniuszki kanałem melioracyjnym z rurami drenacyjnymi dla odwodnienia osiedla, remont ul.Pięknej i położenie tam nawierzchni z kostki, wykonanie podobnej nawierzchni na ul. Roztocze, uporządkowanie placu gier i zabaw, boiska sportowego i wykonanie na nim utwardzonej nawierzchni do koszykówki oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej. W dalszych planach myśli się o korcie tenisowym. Rada chciałaby bardo doprowadzić do końca urządzenie i wyposażenie tego terenu nie tylko na część sportową ale też na rekreację, plac zabaw dla małych dzieci i urządzenie w przyszłości dużego parku, na nieużytkach łąkowych w kierunku stacji PKP, dla całego miasta. Chętnie też widziano by budowę na tych terenach dużego centrum handlowego, przy stacji PKP z dworcem PKS. Na poprawienie warunków do uprawiania sportu czeka Osiedlowy Klub Sportowy "Oxford", dość aktywny i odnoszący sukcesy w piłce nożnej, w rozgrywkach międzyosiedlowych. Klub otrzymał dotację z budżetu miasta na stroje sportowe.

Ogólna ocena osiedla pod względem infrastruktury komunalnej jest dobra, osiedle jest skanalizowane, zgazyfikowane, przeprowadzono instalację telewizji kablowej.

Pan przewodniczący J.Stańczyk wymienia konieczne, do załatwienia jak najszybciej, problemy:

  • umieszczenie, pod znakiem ograniczenia wjazdu stojącym przy ul.Zamojskiej, tabliczki o treści "zakaz nie dotyczy właścicieli posesji"
  • umieszczenie na ulicach koszy na śmieci,
  • wykonanie tablicy ogłoszeń dla Rady Osiedla,
  • podwyższenie nasypu do zjazdów w zimie na sankach i nartach,
  • wykonanie kanalizacji i chodnika na ul. Zamojskiej,
Aktywność społeczna mieszkańców nie stoi na najwyższym poziomie, choć jest grupka osób gotowa na podjęcie każdej inicjatywy i wiele już tu społecznie zrobiono, szczególnie na placu sportowym. Niestety, nie zawsze ten wysiłek jest szanowany przez innych - niszczących urządzenia. To zniechęca do działalności społecznej.

O współpracy z samorządem miasta J.Stańczyk wyraża się bardzo pozytywnie - współpraca jest dobra, wizyty przewodniczącego u burmistrza w celu przedstawienia problemów osiedla spotykają się ze zrozumieniem i pomocą, a wyniki tej współpracy są na osiedlu widoczne.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: