Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2001
Impresje Andrzeja Kubiny
31 stycznia br. w Caffe Clubie - Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż, pierwszej chyba w historii Biłgoraja, wystawy fotograficznej. Autorem prac jest, początkujący w dziedzinie fotografii artystycznej, biłgorajski fotografikamator Andrzej Kubina. Ma 24 lata, z wykształcenia jest dietetykiem, a fotografią na poziomie artystycznym zajmuje się od półtora roku i ciągle tego rzemiosła się uczy.

Wystawa zatytułowana "Roztocze i okolice Biłgoraja" została przygotowana z wydatną pomocą Biłgorajskiego Centrum Kultury i z udziałem Towarzystwa Ekologiczno - Kulturowego w Biłgoraju oraz sponsora. , Wystawa obejmowała 36 prac, prawie wszystkie to impresje pokazujące piękno pól i lasów Roztocza oraz urok naszego miasta z elementami architektury w różnych porach roku i w różnych porach dnia. Efekty niektórych prac są zaskakujące i na co dzień nie do dostrzeżenia. Tylko wyczulone oko artysty interesującego się od wielu lat pięknem natury jest w stanieje utrwalić na fotografii.

Pasja Andrzeja Kubiny, przekładana na język materialny, jest dość kosztowna, mam jednak nadzieję, że biłgorajskie instytucje kultury nie pozwolą na zmarnowanie tego talentu i będą jego mecenasami.

Należy mieć na uwadze, że twórczość tego rodzaju powinna być wykorzystywana dla promocji miasta i Ziemi Biłgorajskiej. W miejsce wydawanych dotąd folderów o chaotycznej treści, wielu brakach i przypadkowych fotografiach, należałoby opracować i wydać, dobry album, w którym nie zabrakłoby takich fotografii, jakie potrafi wykonać nasz rodzimy fotografik Andrzej Kubina.

Mam nadzieję, że pomocą i promocją naszych biłgo rąjskich talentów, obok redakcji naszej gazety - wcześniej zwróciliśmy uwagę na Tadeusza Dziepaka, Jana Bielaka, Waldka Juszczyka, Lesława Mikszę aż do Andrzeja Kubuiny - zajmą się biłgorajskie instytucje kultury. Debiut artystyczny Andrzeja Kubiny z pewnością można uważać za udany.

Wystawę fotografii Andrzeja Kubiny bardzo serdecznie polecam również instytucjom, które chciałyby u siebie ją powtórzyć.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: