Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/2001
Awanse żołnierzy AK
16 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się rzadko praktykowana uroczystość awansowania żołnierzy Armii Krajowej na pierwszy stopień oficerski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z ppł. Wiesławem Kamińskim - Komendantem WKU w Zamościu oraz reprezentujący Zarząd Okręgu AK w Zamościu - prezes kpt.Teofil Niemczuk i ppr. Michał Kręglicki. Władze miasta reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Tujak, członek Zarządu Miasta Tomasz Książek i przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty RM Anna Hawryluk. Po wprowadzeniu sztandaru AK, gotowość grupy byłych żołnierzy 9 pp AK do awansu zameldował ppr. Stanisław Mazur.

Decyzję Prezydenta RP o awansowaniu na stopień podporucznika WP odczytał, ppł. W. Kamiński, który też wręczy} awansowanym legitymacje i dyplomy gratulacyjne. Na pierwszy stopień oficerski awansowało 16 kobiet i 19 mężczyzn, kombatantów, żołnierzy AK pochodzących z Ziemi Biłgorajskiej. Pośmiertnie awansowano trzy osoby. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i wojska złożyli kombatantom gratulacje, przypominając ich wkład w walkach z hitlerowskim okupantem i zachowanie godności w czasach stalinowskiego terroru oraz wierności ideałom - Bóg ,Honor i Ojczyzna, które pomagały przetrwać najcięższy okres życia i walki. Odśpiewaniem Hymnu Narodowego uroczystość zakończono.

Wszystkim awansowanym gratulujemy i przyłączamy się do życzeń ppł. W Kamińskiego -doczekania 100 lat w zdrowiu!

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: