Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/2001
I Powiatowy konkurs "Biłoraj literacki"
Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zakres tematyczny konkursu obejmuje znajomość utworów o Biłgoraju i Biłgorajszczyźnie jako regionie oraz wiedzę o twórcach stąd pochodzących, ich biografii oraz dokonaniach twórczych. Za początek istnienia naszego regionu w literaturze przyjmujemy utwór Jana Kochanowskiego "Dryas Zamechska". Uczestnicy konkursu powinni wykazać się także znajomością twórczości współczesnych autorów, żyjących i piszących zarówno w Biłgoraju, jak i poza nim.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych, honorowy patronat przyjęło Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. Patronat medialny; Biłgorajska Gazeta Samorządowa "TANEW" i Biłgorajska Telewizja Kablowa.

Chcemy, aby tegoroczna, pierwsza edycja konkursu, przerodziła się w cykliczne zdarzenie kulturalne, mające na celu zachęcenie młodzieży do poznawania dziejów naszego regionu. Jest sprawą niezmiernie ważną, aby w drodze do Europy wiedzieć, z czym tam idziemy, z jaką tradycja, kulturą, z jaką tożsamością. Budowaniu tejże tożsamości oraz kształtowaniu przynależności do "małej ojczyzny" służyć ma organizowany przez nas konkurs.

Finał konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia 2001roku w Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody, których liczba i rodzaj zależeć będzie od hojności sponsorów. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają także pamiątkowe dyplomy. Zgłoszenia, według załączonego wzoru, można przesłać na adres: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj, z dopiskiem na kopercie "Biłgoraj Literacki". Po szczegółowe informacje można się zwracać do koordynatora konkursu mgr Iwony Startek - w ZSB, tel; 686-20-32.

Zalecana bibliografia, w oparciu o która będą przygotowane pytania konkursowe:
1. Miron Białoszewski: Biłgoraj /w; Szumy, zlepy ciągi, Warszawa 1976 (lub inne wydanie).
2. Jan Brzechwa: Pzygody króla Jegomości.
3. Konstanty Ildefons Gałczyński: Listy z fiołkiem, Szczecin 1986 (lub inne wydanie).
4. Stefan Knapp: Kwadratowe słońce, przekład :Maria Tarczyńska, Wydawnictwo "Wyzwolenie" 1987.
5. Urszula Kozioł: Poezje wybrane, Warszawa 1985.
6. Jan Kochanowski: Dryas Zamechska /w:/ J.Kochanowski: Dzieła polskie, Warszawa 1989, s 627-631 (lub inne wydanie).
7. Ignacy Krasicki: Podróż z Warszawy do Biłgoraja.../w:/ I.Krasicki: Utwory wybrane, Warszawa 1080, s 7-25, 307-310 (lub inne wydanie).
8. "Kronika Tygodnia", Nr 1/1997 (o Stefanie Knappie?.
9. Wacław Żmudzki /w:/ Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1985, t.2, s 700-701.
10.Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski: Dzieje Biłgoraja, Lublin 1985 (m.inn. o Szymonie Klonowiczu, Stanisławie Trembeckim).
11. Stanisław Mazur: Wspomnienia z tamtych lat, Biłgoraj 1997. 12.Isaac Beshevis Singer: Urząd mojego ojca, przekład I, Wyrzykowska, Warszawa 1992
13. Dorota Skakuj: Ziemia Biłgorajska w twórczości Isaaca B.Singera, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", nr.3-4/2000, s.133-137.
14.A.Tuszyńska: Singer. Pejzaże pamięci, Gdańsk 1996.
15. Melchior Wańkowicz: Masakra w lesie, Białe rękawiczki /w:/ M.Wańkowicz: Dzieła emigracyjne, Warszawa 1990, t.2.s. 113-119. Oraz;
16. Teksty literackie (poezja i proza) drukowane na łamach BGS "TANEW".

Zgłoszenia należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do 11 kwietnia 2001 roku. W razie potrzeby kartę zgłoszenia można skserować.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: