Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1999
80 rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP
Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką, która powstała wkrótce po zakończeniu I wojny światowej - w kwietniu 1919 roku - i od początku swego istnienia zrzesza w swoich szeregach inwalidów wojennych, wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. Działał nieprzerwanie do 1940 r, reaktywowany jako pierwsza organizacja społeczna w 1944 r po okresie kilkuletniej działalności zlikwidowany w 1950 r przez ówczesne władze polityczne, ponownie reaktywowany w 1956 r, jednak bez zwrotu utraconego majątku. ZIW RP jest także jedną z pięciu najstarszych tego typu organizacji na świecie, jest również od 1990 r. aktywnym członkiem Światowej Federacji Weteranów. Aktualnie zrzesza w swych szeregach 53 tysiące członków, dla porównania, w roku 1938 liczył 150 tyś. członków i był największą organizacją kombatancką II Rzeczypospolitej. Kiedy likwidowano ZIW RP w roku 1950, w grudniu, organizacja zrzeszała wówczas 200 tyś. osób. Ideą ZIW RP jest dbałość o dobro i godziwe życie wszystkich inwalidów, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i demokratycznych; kierowanie się zasadą neutralności politycznej i światopoglądowej; wierność tradycyjnym wartościom zawartym w statucie i na sztandarach: BÓG - HONOR - OJCZYZNA; oddawanie hołdu poległym w walce o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę; współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organizacjami weteranów walk niepodległościowych; kontynuacja tradycji patriotycznych oraz obrona praw inwalidów wojennych.

W dniach 18, 20 i 21 kwietnia br. odbył się w Warszawie 26 Krajowy Zjazd Delegatów ZIW RP, w którym uczestniczył również ppłk. Andrzej Olszewski, prezes oddziału ZIW RP w Biłgoraju, Dzień 19 kwietnia wyznaczono specjalnie na centralne uroczystości obchodów 80 rocznicy powstania Związku Inwalidów RP, które zostały zorganizowane pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, w Warszawie.

W Biłgoraju uroczystość 80-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych RP obchodzono 25 kwietnia br. O godzinie 9.00 przed siedzibą Zarządu Oddziału ZIW RP w Biłgoraju członkowie związku, z udziałem pocztów sztandarowych -ruszyli w kierunku kościoła pw. WNMP w Biłgoraju. Nie przygrywała im do marszu orkiestra wojskowa, toteż przemarsz przez miasto odbył się prawie niezauważalnie. Msza św. intencyjna za poległych i pomordowanych oraz żyjących inwalidów została odprawiona w kościele WNMP, gdzie okolicznościowego wprowadzenia w historię istnienia Związku dokonał na początku Mszy św. Ks. Bogusław Wojtasiuk, dziekan biłgorajskiego dekanatu. Po Mszy św. członkowie Związku wraz z towarzyszącymi pocztami sztandarowymi udali się na Plac Wolności, gdzie pod pomnikiem złożyli wiązanki kwiatów, po czym zebrani udali się do Urzędu Miasta, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Z racji jubileuszu członkowie zarządu biłgorajskiego Oddziału ZIW RP -ppłk A. Olszewski i W. Dembowski z udziałem - burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej dokonali dekoracji członków związku, z których trzech odznaczono Krzyżem Oświęcimskim, jedną osobę Krzyżem AK oraz pięćdziesiąt osób odznaką okolicznościową ZIW z okazji 80 lecia powstania związku. Z okolicznościowym referatem wystąpił prezes Oddziału ZIW RP w Biłgoraju - ppłk A. Olszewski. Przypomniał, między innymi, historię powstania związku, a także wiele miejsca poświęcił oddziałowi ZIW RP w Biłgoraju. Harcerze, którzy tego dnia pełnili wartę przy Pomniku Wdzięczności, na Placu Wolności, wręczyli kwiaty na ręce prezesa Oddz. ZIW RP z racji jubileuszu. Pan Burmistrz - St. Oleszczak w krótkich i serdecznych słowach złożył zebranym życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu związku, a także i z tytułu otrzymanych odznaczeń. Podkreślił szczególne cechy jakie posiada związek i jego członkowie, a mianowicie: jedność, wzajemne wspieranie się i bezustanne działanie na rzecz pomocy innym. "Jesteście jak jedna wielka rodzina przeżywająca dzisiaj swój jubileusz", - powiedział na zakończenie wręczając list skierowany do członków biłgorajskiego oddziału ZIW RP.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: