Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/1999
Inauguracja w kościele M.M.
16 października br. odbyła się inauguracja roku szkolnego w I Prywatnym Katolickom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju im. Jana Pawła II. Uroczystą Mszą św w kościele pw. św.Marii Magdaleny, celebrowaną przez ks infułata F.Greniuka rozpoczęto oficjalnie rok szkolny pierwszej szkoły katolickiej w Biłgoraju. Na uroczystość przybyło wielu kapłanów z sąsiadujących parafii, uczestniczył też ks. F. Fornal, długoletni dziekan i budowniczy Domu Parafialnego, w którym mieści się szkoła. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, instytucji powiatowych, szkół, kuratorium i rodzice pierwszych uczniów tej szkoły. Wszystkich serdecznie powitał ks. dziekan Jan Maksim,jednocześnie dyrektor szkoły. Przed rozpoczęciem Mszy św. młodzież szkolna zaprezentowała program artystyczny oparty na homiliach Jana Pawła II i poezji katolickiej.
Na ręce zastępcy dyrektora Pani A. Serafin ks. infułat złożył podarunki w postaci okolicznościowego medalu i kilku książek do szkolnej biblioteki. Intencją organizatorów szkoły Msza św. poświęcona była Janowi Pawłowi II w rocznicę 21 roku pontyfikatu. Ks. F.Greniuk w homilii podkreślił rolę, jaką w społeczeństwie katolickim ma pełnić szkoła wychowująca młode pokolenie. Do nauczycieli zwrócił się słowami Ojca Świętego aby "pomagali budować fundamenty pod ich przyszłe życie". Po Mszy Św. odbyło sę uroczyste ślubowanie uczniów szkoły. Na zakończenie uroczystości z życzeniami i podarunkami wystąpili burmistrz Stefan Oleszczak i dyrektor delegatury w Zamościu Kuratorium oświaty w Lublinie W.Żukowski.
Redakcja BGS "Tanew" nowej szkole życzy znakomitych wyników w nauce i wychowaniu.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: